Kurser
Alle Perseus 8 stjerne punkter vil kunne tilbydes individuelt, og som tilrettelægges ud fra virksomhedens ønsker og behov.
Ring eller mail for nærmere

Kontakt
Perseus
Per Møller Hansen
Gl. Vestergade 47
5500 Middelfart
Mobil: 20151218
Email: klik her
Telefon som salgsredskab
• Analyse før salg.
• Planlægning af sælgers hverdag?
• Træne sælger i salgets opbygning.
• Udsendelse af materialer.
• Analyse efter salg.
• Brugen af mail i salget.